C.V. Civilingenjör Mats Skröder

 

Född:                                 1957

Relevant erfarenhet:            18 år som chef

Kunskapsområden:             IT-chef, CIO, CTO, IT-strategi, IT-management, Produktchef

 

Presentation:

Jag har lång erfarenhet som IT-chef/CIO/CTO för stora och små företag i några olika branscher! Jag är den som levererar stabilitet och kvalité. Jag sätter upp strategiska och operativa mål och utvecklar IT för verksamheten. Jag leder och levererar IT som fungerar väl och en av mina styrkor är att vara visionär med kreativa lösningar samt att leverera strukturerade pragmatiska lösningar.

 

Jag har drivit stora komplexa förändringsprojekt. Jag är en ödmjuk ledare som lyssnar och positivt leder arbetsgrupper samt med mitt tekniska know how får jag mitt team med mig och kan ”förflytta berg”. Jag har jobbat en hel del internationellt och mycket med de nordiska länderna.

 

Jag har som IT-chef haft ansvar för 25 personer. Några exempel på projekt jag genomfört är H&M’s mail i Europa från scratch, H&M web, H&M ny teknisk plattform, Deloitte ny plattform och infrastruktur för 52 kontor, Installerat Visma affärssystem för Ljungby Stålgjuteri med underkonsulter och att kommersialisera Vismas ERP-produkt.

 

Jag har planerat och genomfört förbättrad operativ drift för Tilgin AB, genomfört strategisk outsourcing, flytt till nya lokaler (120 personer) och datahallar, ny webb, startup av affärssystemet Jeeves m.fl. stödsystem.

 

Jag har alltså goda kunskaper/erfarenhet av att:

 

·              Arbeta operativt och strategiskt.

·              Jag förbättrar IT och är stresstålig.

·              Driva stora komplexa projekt.

·              Ödmjuk ledare som positivt stöttar och motiverar mina medarbetare.

·              Arbeta med logistik och affärssystem

·              Genomföra affärsnytta (ROI) med IT/IS.

·              Införa långsiktiga moderna lösningar.

·              Jobba internationellt, främst i Skandinavien och Finland.

·              IT-chefsarbete med budget, ledningsgrupp och inköp

·              Förbättra IT-organisationer och arbete med externa IT-leverantörer.

 

 


 

Mina yrkesambitioner

Att använda mina gedigna erfarenheter inom teknik, strategi och ledning för att skapa lösningar med ökad return of investment och bättre affärsnytta.  Jag levererar alltid moderna kvalitetslösningar och är påläst inom den framtida utvecklingen.

 

Främsta kompetens

Jag har stor bredd inom IT och är bra på att arbeta strategiskt, operativt och att genomdriva stora komplexa förändringsprojekt. Jag har fått beröm för min förmåga att lyssna och positivt leda, stötta och motivera medarbetare under stora förändringsprocesser samt min serviceminded approach.

 

 

Arbetslivserfarenhet:

Jan. 2013- Feb 2014

 

Företag:

Boule Diagnostics AB

Position:

Koncern IT-chef

Exempel
på uppgifter:

Ansvarig för koncernens IT (Boule Diagnostics AB, Boule Medical AB, Clinical Diagnostics Inc., Boule Medicial Co Ltd. China). Jag har genomfört ett antal förbättringar inom IT samt upprättat en total outsourcing-lösning. Jag har gjort en ny webbstrategi och etablerat den. Daglig drift och parallella projekt som nätverks-lösningar, säkerhet, kostnadsbesparingar, telefonilösningar, ny arkitektur för Kina och några försäljningskontor samt genomgång av USA-verksamheten. CRM och ERP samt SCM-projekt etc. Jag är ledare för ett mindre team med tre tekniker. Ordförande för koncernens IT-råd och anförande av IT i ledningsgruppen för dotterbolaget Boule Medical. Budgetansvar, IT-revisioner och policies. Ny säkerhetskopieringslösning och s.k. Disaster Recovery samt ITIL med Change och Incident.

 

Juni 2010-Nov 2012

 

Företag:

Payzone Nordic AB, levererar kortbetaltransaktioner till detaljhandeln och har t.ex. H&M som kund.

Position:

IT- och teknisk chef (CIO/CTO). Ingår i ledningsgruppen och har haft ansvar för 12 personer

Exempel
på uppgifter:

Jag har föreslagit IT-planer i ledningsgruppen och förankrat dem för leverans. Jag har genomfört organisationsförändringar och satt upp metoder för utvecklingsestimering för framtagande av datasystem vilket ökat leveransprecisionen och effektiviteten. Jag har etablerat och ansvarar för ett antal väsentliga förändringsprojekt (ca 7 Mkr) för att genomföra en total uppgradering av utvecklings- och driftsmiljön, flytt av datahall och utbyte av stödsystem. Jag har ansvarat för e-mail flytt till det s.k. molnet. I mitt team ingick IT-drift, s.k. DBA, systemutveckling, test- och projekt. Se vidare www.payzone.se för mera information.

 

Nov 2010-jan 2011

 

Företag:

Örebro kommun

Position:

Managementkonsult via Lexicon IT, uppdrag genom eget bolag (underkonsult).

Exempel
på uppgifter:

Projekt för att utvärdera förslag på ny IT-organisation, en s.k. second opinion. Jag har genomfört intervjuer och möten med ca 35 personer i ledande ställning som har olika IT-roller inom kommunen. Jag har tagit del av olika utredningar och utvärderat kommunens förslag på att förbättra den egna organisationen. Hela arbetet är sammanfattat och levererat i en rapport. Jag har sedan sett att en del av mina rekommendationer har kommunen tagit fasta på. (Detta uppdrag var godkänt av Payzones VD att genomför parallellt med mitt jobb för Payzone)

 

Maj 2010-okt 2010

 

Företag:

Siemens Industrial Turbo Machinery

Position:

Senior projektledare via Lexicon IT, uppdrag genom eget bolag (underkonsult).

Exempel
på uppgifter:

Kvalitetssäkring av flytt av Helpdesk från Sverige till Irland. Jag har för Siemens Industrial Turbo Machinery AB jobbat som företagets projektledare för att kvalitetssäkra en flytt av den svenska IT-supporten till Irland och Siemens IT Solutions and Services Irländska enhet. Min roll var att representera kunden och övervaka projektet. Flytt och överföring gick bra och viktiga frågeställningar blev lösta genom min roll i detta projekt.

 

Dec 2009-juni 2010

 

Företag:

Bromma Air Maintenance AB. Se vidare www.bam.aero

Position:

Projektchef. (Projektanställning)

Exempel
på uppgifter:

Ansvar för stora underhållsprojekt. Ombyggnationer av flygplan med installation av övervakningsutrustning etc. Typisk kund t.ex. Finska kustbevakningen.

Det är komplicerade projekt att bygga om flygplan. Jag gick också igenom de stödsystem som serviceverkstaden använder och förberedde till uppgradering eller utbyte. Det projektet blev parkerat pga. finansieringsbrist. Tyvärr uteblev projektbeställningar så tjänsten avslutades.

 

 Jan 2009-okt 2010

 

Företag:

.SE

Position:

IT- och teknisk chef. Jag ingick i ledningsgruppen och personalansvar för 12 personer.

Exempel
på uppgifter:

Ansvarig för teknik och systemutveckling som teknisk IT-chef. Förvaltning av system för www.iis.se. Tjänsten var mest av karaktären förvaltande IT.

 

Maj 2004-aug 2008

 

Företag:

Tilgin AB är ett utvecklings- och försäljningsbolag inom Internet-telefoni, bild och multimedia med 120 anställda. Bolaget säljer produkter över hela världen från kontor i Stockholm, Frankrike och USA. Man har egen tillverkning av elektronik i Kina

Position:

IT-chef, fastighetschef och säkerhetschef

Exempel
på uppgifter:

Jag började med att hjälpa igång Tilgin med Jeeves eftersom det hade man haft problem med. En hel del administration var manuell och Excel användes som stöd. På ett kvartal hade jag med en arbetsgrupp fått igång processerna med Jeeves och det manuella kunde tas bort!

Jag har drivit många projekt och arbetsuppgifter under min tid för Tilgin, t.ex.

 • Driftsätta affärsflödet order, lager, inköp och försäljning
 • Dokumenterat verksamhetsprocesser.
 • Outsourcing av mailsystem och affärssystem till Telecomputing.
 • Etablerat IT policies och IT säkerhet
 • Införande av Web, intranet och extranet
 • Införande av helpdesksystem
 • Byte CRM system
 • Ny infrastruktur, kommunikation och telefonisystem
 • Flytt av hela verksamheten 2006 avseende IT/IS och lokaler/inredning och säkerhetslösningar.
 • Nya datorhallar, internt för kontorsadministration respektive utvecklingsavdelningen. Inom utveckling satte man upp en lösning per kund, det fanns pga. av det nästan 100 servrar!
 • Samordnat miljön med Linux och Windows och satt upp VPN för distansarbete

 

2003-2004

 

Företag:

Visma Software AB ingår i norska Visma ASA. Visma Software säljer affärssystem i Sverige genom återförsäljare.

Position:

Produktchef, som egen företagare.

Exempel
på uppgifter:

Jag har genom min firma Basic-IT jobbat som produktchef för Visma och ansvarat för den svenska lanseringen av affärssystemet Visma Production. Systemet är utvecklat av Visma i Finland och har en kundbas på drygt 70 företag och är i princip ett Jeeves i storlek. Jag har för Visma drivit översättning, paketering, reklam och marknadsföring samt installation av systemet för ett gjuteri i Småland. Vi översatte systemet först till engelska och sedan till svenska. Jag var behjälplig med en del standardtermer inom ERP på engelska, vilket vi i Sverige har följt sedan länge. Jag drev översättningsprojektet i Sverige genom att korttidsanställa 30 arbetssökande akademiker och hyra in en laptop till varje person. Vi lyckades översätta systemet på ett kvartal!

 

 

1994-2003

En sammanhängande period när jag arbetet som IT-chef, men för olika företag!

Företag: 2000-2003

Deloitte & Touche AB är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultbolag. Deloitte ingår i globala Deloitte Touche Tohmatsu med verksamhet i mer än 140 länder.

Position:

IT-chef med ansvar för den svenska IT-verksamheten och en budget på ca 35Mkr. I mitt team ingick fyra grupper med totalt 25 personer varav 4 gruppledare.

Exempel
på uppgifter:

Vi genomförde bl.a. byte av mailsystem för drygt 800 användare. Jag genomförde också en totalförändring av infrastrukturen för 32 av Deloittes 52 kontor i Sverige. Det var ett projekt då på drygt 12 Mkr! Projektet blev mycket lyckat och Deloitte fick troligen ett av Sveriges första stora IP-baserade nätverk med betydligt bättre prestanda till mycket kostnad än den gamla tekniken!

Under 2002 samarbetade vi med norska Deloitte och min roll var vice IT-direktör för den norsk-svenska IT-organisationen med totalt 30 personer. Jag ansvarade för database and knowledge samt infrastruktur. Jag hade kvar det legala ekonomiska ansvaret för svenska verksamheten under hela samarbetet med Norge och budgetansvaret utövades av mig. Under min tid vid Deloitte var jag ansvarig för vårt internationella samarbete med Deloittes Europeiska center i London samt inte minst kunskapscentret i Holland.

Företag: 1999-2000

Innovative-IT Europe AB ingick i Turnit koncernen. Innovative sålde programvara och konsulttjänster inom IT-infrastruktur

Position:

IT- och konsultchef för PC-produkter.

Exempel
på uppgifter:

Jag hade ansvar för servicedesk för vår PC-support med fyra underställda. Jag byggde upp hela företagets infrastruktur från grunden samt installerade telefonisystem och CRM-system.

Företag: 1996-1999

Hennes & Mauritz AB (1999 hade H&M klädförsäljning i 14 länder).

Position:

IT-chef för koncernens PC med personalansvar för 15 personer.

Exempel
på uppgifter:

Jag hade koncernansvar för hela PC-området, och assisterande H&M: s särskilda avdelning för kassadelen med olika IT-frågor etc. I mitt dagliga ansvar för PC ingick bl.a. drift, utveckling, PC-inköp, underhåll och support etc. Jag initierade och genomförde flera stora projekt samt installerade koncernens globala PC-nätverk och införde e-mail för alla försäljningsländer i Europa med mycket lyckat resultat. Vi gjorde det med ett ”taggat” team på ca åtta månader! Jag byggde upp en PC-grupp från 2 till 15 personer samt utvecklade många konsult- och underleverantörskontakter som behövdes i olika projekt. Jag var en av de tekniskt ansvariga för www.hm.com och ett antal andra affärs- och produktionssystem som var PC-baserade. Jag arbetade främst inom Europa med försäljningsländernas IT och infrastrukturförbättringar där jag hade streckade linje till systemchefer i respektive försäljningsland. Jag arrangerade centrala möten för länderna. Jag var tekniskt stöd i ett projekt för koncernens lojalitetsprogram. För etableringsavdelningen bidrog jag med att uppgradera den eftersatta PC-miljön och för inköpsdivisionen hanterade min avdelning supporten för alla Macintosh. Jag drev och arbetade fram policies och standards för IT inom koncernen.

Företag: 1995-1996

Kundgirot AB ingick i Trygg-Hansa koncernen och sålde outsourcing av kundreskontra

Position:

IT- och systemchef och ansvarade för daglig drift, underhåll och support. Mitt team bestod av två utvecklare och en supportperson.

Exempel
på uppgifter:

Jag arbetade strategiskt och även operativt bl.a. med kundinstallationer. Vi driftade och övervakade den kundreskontra som kunderna outsourcat till oss. Jag drev också internprojekt att uppgradera samt byta ut interna applikationer.

Företag: 1994-1995

Atlas-Copco Craelius AB är en division inom Atlas Copco som säljer och tillverkar speciella typer av bergborrutrustning.

Position:

IT-chef med ansvar för drift och underhåll av allt IT inom en division med två fabriker och drygt 100 anställda. Jag hade inköpsansvar för IT-utrustning samt personalansvar för två medarbetare.

Exempel
på uppgifter:

Support och underhåll av IT-miljön tillsammans med mitt team. Jag var även den som initierade ett projekt att byta ut divisionens ”sönderanpassade” ERP-system MFG/PRO. Jag arbetade bitvis operativt med alla företagets informationssystem, hårdvara avtal och leverantörer

 

Anställningar:

1981-1994

 

·         Egen företagare. Jag byggde på kunduppdrag client-server lösningar

·         Projektledare. Tekniska Högskolan Luleå

·         Produktchef. Invent Systemkonsult och Unistar AB

·         Egen företagare, eget aktiebolag. Pionjär med ERP-system byggt med relationsdatabas

·         Gruppchef. Ericsson-Rifa AB

·         ERP-konsult, Computas AB

·         Trainee. Volvo AB

 

Övrig arbetslivserfarenhet:  

 

 

1991

Objektorienterad Systemutveckling, Analys & Design, Informator

1995

Målorienterad projektledning, Informator Utbildning Svenska AB

1998

Symboliskt ledarskap, Hennes & Mauritz AB

1981-2012

Flertalet övriga arbetsrelaterade interna och externa kurser. Exempel: Episerver grundutbildning, ISO 9001:2001

 

Utbildning:

1977 - 1981 

Civilingenjörsexamen, maskinteknik, Tekniska högskolan Linköping

1983

Aerodynamik, 5p, KTH, Stockholm

2004

(SCM) Supply Chain Management, KTH/PLAN

2010

Utbildning s.k. MRO system.

2010

Part-145 och Part-M för flygplansunderhåll, EASA standard

2011

PCI-säkerhet för kortbetalning

 

Språkkunskaper:

Engelska

Flytande i tal och skrift

Danska

Bra talförståelse

Norska

Bra talförståelse

Tyska

Enkel konversation

Franska

Nybörjarnivå

 

Personligt och övriga meriter:

På fritiden umgås jag med familjen och vänner. Jag är gift och har 3 barn. Vi åker gärna med vår båt i skärgården.

Jag är intresserad av flyg och innehar ett certifikat för privatflyg. Jag är också ledamot i styrelsen för svenska Aircraft Owner and Pilot Associations.

 

Referenser:

Referenser lämnas på begäran.

 

Jag ser fram emot ett möte för att bättre kunna presentera vad jag kan bidra med!

mats@skroder.se eller 0766 33 99 00 

Stockholm 2014-03-03

Copyright ® 2009-2014 skroder.se